ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, May 17, 2020 - May 23, 2020
5/17/2020
  
5/18/2020
11:00 AM  - 12:00 PM เชิญแพทย์ 5 ท่านคุยปรึกษางาน 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคัดเลือก ผอ.รพ.สต. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สสจ.ลำปาง 
2:00 PM  - 4:30 PM ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข/ผอ.รพศ ในเขตสุขภาพที่ ๑ 
5/19/2020
10:00 AM  - 1:00 PM ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2:00 PM  - 2:20 PM ตัวแทนบริษัท RX ขอเข้าพบ  
5/20/2020
1:30 PM  - 2:30 PM สตง.ขอเข้าพบ  
5/21/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมระบบทางไกล EOC เขตสุขภาพที่ ๑ ณ ชั้น ๓ สสจ.ลำปาง เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
9:30 AM  - 10:30 AM เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยง อสม.๔.๐ การใช้แอพพิเคชั่น "อสม.ออนไลน์" 
1:30 PM  - 1:50 PM คัวแทนบริษัทยูนิเวอล์แชล จำกัด ขอเข้าพบ (คุณแนน)  
4:00 PM  - 6:00 PM ประชุมคณะกรรมการโรคไวรัสโควิด 19 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
5/22/2020
9:00 AM  - 9:30 AM มอบนโยบายประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
5/23/2020
  
  

Powered by VCalendar.