ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, May 24, 2020 - May 30, 2020
5/24/2020
  
5/25/2020
9:00 AM  - 11:00 AM เป็นวิทยากรโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตรข้าราชการที่ดีปี ๒๕๖๓ 
5/26/2020
9:30 AM  - 12:00 PM ร่วมประชุมกับศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สสจ.ลำปาง 
1:00 PM  - 3:00 PM ประชุมศูนย์อำนวยการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
3:00 PM  - 6:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
5/27/2020
10:30 AM  - 11:30 AM ทีมควบคุมโรค เข้าพบ 
1:00 PM  - 2:30 PM คณะกรรมการ กตต. ขอเข้าพบ  
1:30 PM  - 1:50 PM ตัวแทนบริษัทเอ็นเฮี้ยว ขอเข้าพบ 
3:00 PM  - 3:20 PM ตัวแทนบริษัท CMC ไปโอเทค ขอเข้าพบ 
5/28/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการประเมินถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่น 
1:30 PM  - 2:00 PM คณะเจ้าหน้าที่ พมจ.ลำปางขอเข้าพบ หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ชั้น ๒ สสจ.ลำปาง 
3:00 PM  - 3:25 PM ตัวแทนบริษัทชรินทร์เฮี้ยวแคร์ ขอเข้าพบ 
5/29/2020
9:00 AM  - 2:00 PM ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ณ ห้องประชุมชั้น ๕ โรงพยาบาลเกาะคา 
4:00 PM  - 4:30 PM ดร.นิรันทร์ ขอเข้าพบ 091 8546352 
5/30/2020
8:00 AM  - 4:00 PM อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันที่ ๓๐-๓๑ พค.๒๕๖๓ 
  

Powered by VCalendar.