ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, May 31, 2020 - June 6, 2020
5/31/2020
9:00 AM  - 4:00 PM อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง วันที่ ๓๐-๓๑ พค.๒๕๖๓ 
6/1/2020
  
6/2/2020
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคไวรัสโควิด ๑๙ ณ ศาลากลางกลางจังหวัดลำปาง 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมคัดเลือกชำนาญการพิเศษวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สสจ.ลำปาง 
6/3/2020
  
6/4/2020
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
2:30 PM  - 3:00 PM ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ขอเข้าพบ  
3:00 PM  - 3:30 PM ดร.นิรันทร์ ขอเข้าพบ 091 8546352 
6/5/2020
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:30 PM  - 4:30 PM ร่วมชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
6/6/2020
  
  

Powered by VCalendar.