ภารกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง: นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, June 7, 2020 - June 13, 2020
6/7/2020
  
6/8/2020
11:00 AM  - 11:30 AM สมัชชาการศึกษา นครลำปาง ขอเข้าพบ  
6/9/2020
8:30 AM  - 10:00 AM ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลลำปาง 
11:00 AM  - 11:30 AM ตัวแทนบริษัท โมเด็ลเพาว์เวอร์แอนแคร์ ขอเข้าพบ (คุณยุพารัตน์) 
1:30 PM  - 4:00 PM ร่วมประชุมเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน SHA กับหน่วย ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง 
6/10/2020
10:00 AM  - 12:00 PM แพทย์หญิงดุสิตาและคณะแพทย์มช. ขอเข้าพบ  
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ห้องเขลางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
6/11/2020
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุม CFO เขตสุขภาพที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุม Conference "แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิด OKR " ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง 
6/12/2020
9:00 AM  - 10:00 AM เป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ 
10:00 AM  - 11:00 AM วพบ.ลำปาง และคณะรพ.เกาะคา เถิน ขอเข้าพบ ณ ชั้น ๒ สสจ.ลำปาง 
4:00 PM  - 4:30 PM คุณศิริขวัญ แก้วดวงตา รพ.สต.ท่าผา ขอเข้าพบ 
6/13/2020
  
  

Powered by VCalendar.