ภารกิจ : ศรีสอางค์ วรรณกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
August, 2019
S M T W T F S  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รายสัปดาห์, July 7, 2019 - July 13, 2019
7/7/2019
  
7/8/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ณ สสจ.ลป., วัดป่าขาม 
7/9/2019
1:30 PM  - 4:30 PM รับตรวจติดตามงาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ รพ.ลป. 
7/10/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมนำเสนอผลงานดำเนินงานตามเกณ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว) ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปางเวียงทอง 
7/11/2019
  
7/12/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานคบส. ณ ชั้น 3 สสจ.ลป. 
7/13/2019
  
  

Powered by VCalendar.