ภารกิจ : สมพร กิจสุวรรณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, July 28, 2019 - August 3, 2019
7/28/2019
6:00 AM  - 7:00 PM กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 ณ ศาลากลางจ.ลป. 
7/29/2019
  
7/30/2019
8:30 AM  - 4:30 PM เยี่ยมและประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ณ อ.สบปราบ, แม่เมาะ ลป. 
7/31/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุม กวป. ณ ห้องศิริชัยพัฒน์ ชั้น 5 รพ.เกาะคา ลป. 
8/1/2019
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 3/2562 จ.ลป. ณ ห้อง สนง.ท้องถิ่น ชัั้น 3 ศลก.จ.ลป.  
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศลก.ลป. 
8/2/2019
8:30 AM  - 12:00 PM ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ สสจ.ลป, วัดป่าขาม 
8/3/2019
  
  

Powered by VCalendar.