ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
December, 2019
S M T W T F S  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

รายสัปดาห์, December 1, 2019 - December 7, 2019
12/1/2019
5:00 AM  - 9:00 AM วิ่งโรตารี่เกาะคา วัดจอมปิง 
12/2/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ทุ่งฮ้าง รพสต.แจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม 
12/3/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุม กวป. SCG อ.แจ้ห่ม 
12/4/2019
8:30 AM  - 1:30 PM War Room VTC ทสจ. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมซักซ้อมแนวทางในการออกเลขรางวัลสลากกาชาด ปี 2563 ณ ห้องประชุมสนง.จ. ศลก. ชั้น 4 
12/5/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดพระแท่น บ้านกล้วยกลาง ต.กล้วยแพะ อ.เมือง ลป. 
12/6/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ร่วมเชิญสิ่งของพระราชทานประชาชนประสบภัยหนาว ณ ที่ว่าการอ.ห้างฉัตร เมืองปาน วังเหนือ เสริมงาม 
12/7/2019
  
  

Powered by VCalendar.