ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, January 6, 2019 - January 12, 2019
1/6/2019
  วิ่งง้าวเงิน  
1/7/2019
9:30 AM  - 4:30 PM ประชุมหารือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการมาประชุมคณะรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศลก.ลป. 
1/8/2019
8:30 AM  - 12:00 PM ติดตามงาน เตรียมประชุมรัฐมนตรี นอกสถานที่ ม.ราชภัฏ และบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ ลป. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์ 
1/9/2019
  
1/10/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ติดตามงาน ประชุม รมต.นอกสถานที่ ณ บ้านหลุก อ.แม่ทะ ลป. 
1/11/2019
9:30 AM  - 4:30 PM ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 2 ณ รร.ห้องประชุม 100 ปี รร.ลป.กัลยาณี 
1:00 PM  - 4:30 PM ซ้อมแผนปฏิบัติรับนายกฯ ระดับจังหวัด ณ รร.แม่ทะวิทยา และบ้านหลุก อ.แม่ทะ ลป. 
1/12/2019
1:00 PM  - 4:30 PM ซ้อมแผนปฏิบัติการรับนายกฯ สนง.เลขาฯ รมต. ณ รร.แม่ทะวิทยา และบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลป. 
  

Powered by VCalendar.