ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, January 27, 2019 - February 2, 2019
1/27/2019
  ปั่นท่องเที่ยวแม่เมาะ 
1/28/2019
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศลก.ลป. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการกีฬาจ.ลป. ครั้งที่ 1/62 ณ ป้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลป. 
1/29/2019
  ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ห้างฉัตร 
1/30/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศลก.ลป. 
1/31/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุม กวป. ณ รร.นครเถิน ลป. 
2/1/2019
7:00 AM  - 10:00 AM งานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน ณ พิพิธภัณฑ์ลำปาง 
2/2/2019
8:00 AM  - 10:00 AM พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน ณ สนามกีฬากลาง หนองกระทิง 
  

Powered by VCalendar.