ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, June 16, 2019 - June 22, 2019
6/16/2019
  
6/17/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ร่วมงาน NCD ณ อบจ.ลป. 
1:00 PM  - 3:30 PM ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานพระธาตุเจดีย์ซาวหลัง ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง ลป. 
6/18/2019
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศลก.ลป. 
6/19/2019
  
6/20/2019
8:30 AM  - 9:30 PM มหกรรมแพทย์แผนไทย ฝ้ายคำ วพบ.ลป 
10:00 AM  - 4:30 PM ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.ยอดเยี่ยม ปี 2562-63ณสสอ.สบปราบ,รพสต.ฮ่องห้าแม่ทะลป. 
6/21/2019
9:30 AM  - 12:00 PM ประชุม ก.อบต. จ.ลป. ณ สนง.ท้องถิ่น ชั้น 3 ศลก.จ.ลป. 
6/22/2019
  
  

Powered by VCalendar.