ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, July 7, 2019 - July 13, 2019
7/7/2019
  Bangkok airway mini Marathon สวนเขลางค์ 
7/8/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ร่วมกิจกรรจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ณ สสจ., วัดป่าขาม 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมเตรียมทีมผู้ตรวจเยี่ยม รพสต. ชั้น 3สสจ. 
7/9/2019
1:00 PM  - 4:30 PM รับการตรวจเยี่ยมรองปลัดกระทรวงฯ รพ.เกาะคา ลป. 
7/10/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมนำเสนอผลงาน รพสต. ลำปางเวียงทอง 
7/11/2019
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมกรรมการทูบีนัมเบอร์วัน ห้องอาลัมภางค์ ช้้น 4 ศาลากลาง 
7/12/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานคบส. ณ ชั้น 3 สสจ.ลป. 
1:00 PM  - 5:00 PM จิตอาสาพัฒนาชุมชนเจริญประเทศ 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมเตรียมการชุมนุมลูกเสือ ณ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด 
7/13/2019
  
  

Powered by VCalendar.