ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, August 11, 2019 - August 17, 2019
8/11/2019
  
8/12/2019
  หยุดราชการ 
7:00 PM  - 8:00 PM ร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ ห้องประชุม ศลก.ลป. 
8/13/2019
  
8/14/2019
  รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ลป. 
8/15/2019
  รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ลป. 
8/16/2019
  รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ลป. 
9:00 AM  - 12:00 PM กล่าวรายงานในพิธีเปิดอาคารหอผู้ป่วยในรพ.แม่เมาะ(ผู้ว่าเป็นประธาน)ณอาคารหอผู้ป่วยใน รพ.แม่เมาะ ลป. 
8/17/2019
  
  

Powered by VCalendar.