ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, August 18, 2019 - August 24, 2019
8/18/2019
  วิ่งเลาะรั้ว ทัวร์สบปราบ 
8/19/2019
9:00 AM  - 11:55 AM ประชุมวิชาการ R to R รพ.ลำปาง 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุข ณ ห้องสะบันงา วพ.ลป ซุปเปอร์ 
8/20/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ณ ห้องมณีเขลางค์ ขั้น 6 วพ.นครลป. 
10:30 AM  - 11:30 AM เข้าพบรองนายกสุรทัศน์ ณ ห้องรองนายกสุรทัศน์เทศบาลเมืองลป. 
8/21/2019
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ณ ห้องมณีเขลางค์ ขั้น 6 วพ.นครลป. 
8/22/2019
  ประชุมวิชาการรองนายแพทย์สาธารณสุข ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
8/23/2019
  ประชุมวิชาการรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8/24/2019
  
  

Powered by VCalendar.