ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
February, 2020
S M T W T F S  
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

รายสัปดาห์, September 8, 2019 - September 14, 2019
9/8/2019
  Green season Lanna 1 ปาย แม่ฮ่องสอน 
9/9/2019
  รักษาราชการแทน นพ.สสจ  
9:00 AM  - 9:30 AM ประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพฯ ณ ห้องกิ่งกนก รร.เอเซีย ลป. 
9/10/2019
  รักษาราชการแทน นพ.สสจ  
9:00 AM  - 4:00 PM ตรวจรับรองมาตรฐานพัฒนาชุมชน สนง.พช.ลป. 
9/11/2019
  รักษาราชการแทน นพ.สสจ  
9:00 AM  - 4:00 PM ตรวจรับรองมาตรฐานพัฒนาชุมชน สนง.พช.ลป. 
9/12/2019
  ตรวจรับรองมาตรฐานพัฒนาชุมชน สนง.พช.ลป. 
1:00 PM  - 4:00 PM จิตอาสาพัฒนาฝั่งแม่น้ำวัง ชุมชนเจริญประเทศ  
9/13/2019
  ประชุมวิชาการ/งานเกษียณชมรม วพ.ลำปาง 
  ตรวจรับรองมาตรฐานพัฒนาชุมชน สนง.พช.ลป. 
8:30 AM  - 4:30 PM สนับสนุนคณะกรรมการประกวดผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรมนำคุณภาพสู่ความยั่งยืน ณ ห้องฝ้ายคำ วพ.นครลป. 
9/14/2019
  
  

Powered by VCalendar.