ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
January, 2020
S M T W T F S  
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, November 3, 2019 - November 9, 2019
11/3/2019
5:00 AM  - 10:00 AM BWS Run วิ่งบุญวาทย์ 
11:30 AM  - 1:30 PM พญ.สุทธิ์นภา หมอมายด์ บ้านสบไร่ หัวเสือ 
11/4/2019
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมรับฟังการเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอจ.ลป.ณอาลัมภางค์ชั้น4ศลก.ลป. 
11/5/2019
9:00 AM  - 1:00 PM ประชุมโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุม รองฯสุรพล 
11/6/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ณ ห้อง Warroom สนง.ทรัพยากร จ.ลป.. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงหมอกควัน ณ ห้องประชุม 1ชั้น 3 สสจ.ลป. 
11/7/2019
9:00 AM  - 4:30 PM ร่วมพิธีลงนามเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการ สาธารสุขลำปางสร้างสุข ณ ห้องรอง สุทัน ทาวงศ์มา 
11/8/2019
  
11/9/2019
  Meetting สบ. 3 มหิดล จังหวัดอยุธยา 
  

Powered by VCalendar.