ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, January 19, 2020 - January 25, 2020
1/19/2020
  
1/20/2020
  ประชุมเตรียมนิเทศ คป.สอ. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมหมอกควัน ณ ชั้น 2 สสจ.ลป. 
1/21/2020
7:00 AM  - 9:00 AM ประชุมสภากาแฟ ณ โครงการชลประทาน ต.บ่อแฮ้ว ลป. 
8:30 AM  - 5:30 PM ร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ณ สนามกีฬากลาง จ.ลป. 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุม Objective and key results ณ ห้องสุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ั้น 6 อาคารนวมินฯ รพ.ลป. 
1/22/2020
8:00 AM  - 4:30 PM จังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.แม่ตีบ ม.2 ต.แม่ตีบ อ.งาว ลป. 
12:00 PM  - 4:30 PM ประธานอบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้เครื่องพ่น,สารเคมีใช้ในงานสาธารณสุขบุคลากรท้องถิ่นณศูนย์โรคฯนำโดยแมลงฯ 
6:00 PM  - 8:00 PM ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2563 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ณ ห้องกิ่งกนก รร.เอเชีย ลป. 
1/23/2020
  งานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ภาคเหนือ วัดพระบรมธาตุ นครชุม กำแพงเพชร 
9:30 AM  - 12:00 PM กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จ.ลป. ณ ลานน้าเรือนจำกลางลำปาง 
1/24/2020
  งานมหกรรมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ภาคเหนือ กำแพงเพชร 
1/25/2020
  ประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ห้องฝ้ายคำ วพบ.ลำปาง 
  

Powered by VCalendar.