ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, January 26, 2020 - February 1, 2020
1/26/2020
5:00 AM  - 8:30 AM วิ่งฮอมบุญ&ฮอมเฮล รพ.ลำปาง 
1/27/2020
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมชี้แจง รพสต.ติดดาว โรงแรมเวียงทอง 
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุมกำหนดราคากลาง ณ ชั้น 3 สสจ.ลป 
1/28/2020
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ห้องนพ.สสจ.ลป. 
1/29/2020
8:30 AM  - 7:30 PM ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.ห้างฉัตร พักที่ศูนย์ฝึกลูกช้าง 
1/30/2020
  ประชุม กวป. ณ ศูนย์ฝึกลูกช้าง 
9:30 AM  - 4:30 PM ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่1/63 ณ ห้องอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศลก.จ.ลป. 
1/31/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และหมอกควัน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลป. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมศูนย์บัญชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ สสจ.ลป. 
2/1/2020
  
  

Powered by VCalendar.