ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, February 2, 2020 - February 8, 2020
2/2/2020
  
2/3/2020
8:45 AM  - 4:30 PM ประชุมเฝ้าระวังหมอกควัน ณ สนง.ทรัพยากรฯ (ป่าไม้) ลป. 
2/4/2020
  
2/5/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมกรรมการกำหนดราคากลาง อาคาร สนง.สสจ ณ ห้อง (รองกุลรัตน์เดิม) 
1:00 PM  - 4:30 PM ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโคโรนา ณ ศาลากลางจ.ลป. สนามบินจ.ลป. 
2/6/2020
3:00 PM  - 9:30 PM รับเลขามูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ สนามบิน จ.เชียงใหม่ 
2/7/2020
8:30 AM  - 1:30 PM ประชุมกลางเดือน สสอ./ผช.สสอ. ณ สสอ.เกาะคา 
9:00 AM  - 1:30 PM การตรจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ปี 63 ณ สอ.ฯ บ้านทุ่งกล้วย เมืองลป. 
1:00 PM  - 4:30 PM ประชุมซักซ้อมและเตรียมการจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ ห้องเวียงละกอน ชั้น 4 ศลก.ลป. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมศูนย์บัญชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ สสจ.ลป. 
2/8/2020
8:30 AM  - 4:30 PM เตรียมตรวจราชการและนิเทศงานปกติ ณ ห้องประชุม สสจ.ลป. 
  

Powered by VCalendar.