ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, March 1, 2020 - March 7, 2020
3/1/2020
4:00 AM  - 10:00 AM Half Marathon หนองกระทิง 
3/2/2020
  ตรวจเยี่ยม คปสอ.แม่พริก เถิน 
3/3/2020
  ประชุม กวป. คปสอ.สบปราบ 
3/4/2020
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สสอ.เมืองลป. 
1:00 PM  - 4:00 PM ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาคาร 5 ชั้น สสจ. 
3/5/2020
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมรับนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ณ สสจ.ลป. 
9:00 AM  - 4:30 PM ประชุมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ณ รพ.เกาะคา ลป. 
3/6/2020
8:30 AM  - 4:30 PM ประชุมรับนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ณ สสจ.ลป. 
12:30 PM  - 4:30 PM ประชุมพิจารณาคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ณ ชั้น 2 สสจ.ลป. 
3/7/2020
  มงคลสมรส มัธยมวิทยา 
  

Powered by VCalendar.