ภารกิจ : นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปี · เดือน · สัปดาห์ · วัน · ค้นหา · เข้าสู่ระบบ     
July, 2020
S M T W T F S  
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

รายสัปดาห์, May 24, 2020 - May 30, 2020
5/24/2020
  
5/25/2020
4:00 PM  - 11:30 PM ออกตรวจร้านค้า สถานประกอบการ ในเขตเมืองลำปาง 
5/26/2020
9:00 AM  - 1:00 PM ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาคาร รพ.วังเหนือ ณ สสจ.ลป. 
10:30 AM  - 12:00 PM ประชุมการก่อสร้าง อาคาน สนง.สสจ.ลำปาง ณ ห้องรองสุทัน 
5/27/2020
11:00 AM  - 12:00 PM ประชุมการเลือกตั้ง สส. อ.สบปราบ ร่วมคณะกรรมการ กกต.จ.ลป. ณ ชั้น 2 สสจ.ลป. 
5/28/2020
9:00 AM  - 12:00 PM ประชุมการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ VDO Con ณ ช่ั้น 3 สสจ.ลป. 
1:30 PM  - 4:30 PM ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดครั้ง3/2563ณห้องสนง.จ.ลป.ชั้น4ศลกลป 
5/29/2020
8:30 AM  - 2:00 PM ประชุมวิชการฯ และประเมินผลงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่5/2563ณห้องศิริชัยพัฒน์ชั้น5รพ.เกาะคาลป. 
9:30 AM  - 4:30 PM ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การบริหารบ้านเมืองณห้องราชาวดีชัั้น4อาคารสนง.ช่างฯทบ.นครลป. 
5/30/2020
7:00 AM  - 10:00 PM พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ราชานุสาวรีย์ ร. 7 กฟผ.แม่เมาะ 
  

Powered by VCalendar.