ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 72

วานนี้ 169

สัปดาห์นี้ 241

เดือนนี้ 72

ทั้งหมด 78162

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน...
 อบรมแกนนำ Safe Sex วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

อบรมแกนนำ Safe Sex วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

27.11.2558 | ควบคุมโรคติดต่อ | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 20
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และแกนนำ Safe Sex ปี 3 ร่วมกันจัดการอบรม แกนนำ Safe Sex . ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...
อย. ยืนยันไมเคยอนญุ าตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Resonance Magnetic Analyzer

อย. ยืนยันไมเคยอนญุ าตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Resonance Magnetic Analyzer

27.11.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 14
TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

26.11.2558 | สุขภาพจิต&ยาเสพติด | กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ฮิต: 86
TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง...
รายการบัญชียาจากสมุนไพรที่มีในหน่วยบริการโรงพยาบาลและรพ.สต. จังหวัดลำปาง ยาเดี่ยว ระบบ รายการสมุนไพร รูปแบบ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ยาในบัญชี/ยานอกบัญชี รหัสยา 24 หลัก ทางเดินอาหาร ขมิ้นชัน แคปซูล บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ