ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 117

วานนี้ 171

สัปดาห์นี้ 485

เดือนนี้ 3440

ทั้งหมด 16453

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รายการยูนิตทำฟัน จำนวน 4 ชุด...
การปะชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรค จ.ลำปาง

การปะชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรค จ.ลำปาง

20.10.2557 | ควบคุมโรค | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 13
ทีมงาน สจ.ลำปาง โดยกลุ่มงานควบคุมโรค จัดการประชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจาก รพ. สสอ. และตัวแทนกลุ่มงาน สสจ. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 57 และแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ช่องว่างในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนในปี 58 โดยมี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ผชชว.เป็นประธานเปิดการประชุม...
สสจ.ลำปาง จัดการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์

สสจ.ลำปาง จัดการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์

20.10.2557 | ควบคุมโรค | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 15
สสจ.ลำปาง โดยงานควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์ โรคเอดส์ วันที่ ๑ สิงหาคม 2557ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา โดยมีคุณพรรณิภา บุญกล้า นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเริมพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ รวมทั้งหมด...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ