ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 56

วานนี้ 171

สัปดาห์นี้ 424

เดือนนี้ 3379

ทั้งหมด 16392

การปะชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรค จ.ลำปาง

การปะชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรค จ.ลำปาง

20.10.2557 | ควบคุมโรค | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 13
ทีมงาน สจ.ลำปาง โดยกลุ่มงานควบคุมโรค จัดการประชุมชี้แจงแนวทางและการติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจาก รพ. สสอ. และตัวแทนกลุ่มงาน สสจ. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในปี 57 และแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ช่องว่างในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนในปี 58 โดยมี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ผชชว.เป็นประธานเปิดการประชุม...
สสจ.ลำปาง จัดการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์

สสจ.ลำปาง จัดการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์

20.10.2557 | ควบคุมโรค | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 14
สสจ.ลำปาง โดยงานควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเอดส์ โรคเอดส์ วันที่ ๑ สิงหาคม 2557ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา โดยมีคุณพรรณิภา บุญกล้า นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเริมพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเครือข่ายผู้ติดเชื้อ รวมทั้งหมด...
การอบรม "การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารเรื่อง Test and Treat"

การอบรม "การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารเรื่อง Test and Treat"

20.10.2557 | ควบคุมโรค | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 11
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม "การพัฒนาการสื่อสารเรื่อง Test and Treat" ในวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงลคอร ท่านเห็นความสำคัญและผลกระทบจากปัญหาเอดส์ ต้องการทำงานอย่างเข้าใจ ตั้งใจ และบูรณางานด้วยความต่อเนื่อง โดยสภากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง และ สสจ.ลำปางจัดการอบรมขึ้น...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ