ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 6

วานนี้ 180

สัปดาห์นี้ 363

เดือนนี้ 483

ทั้งหมด 48085

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สสจ.ลำปางจัดประชุมสรุปผลการเยี่ยมสำรวจคุณภาพบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2558

สสจ.ลำปางจัดประชุมสรุปผลการเยี่ยมสำรวจคุณภาพบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2558

28.07.2558 | พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ | กรกฎ พิทักษ์วินัย
ฮิต: 38
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจาววัง โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ ลำปาง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานในการประชุมประเด็นที่พิจารณาสรุปผลร่วมกัน คือ การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ(DHS-PCA) ตามเกณฑ์ UCCARE การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF)จุดเด่น...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายาและวัสดุวิทยาศาสตร์

28.07.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 19
สสจ.ลำปางประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคายา 11 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ...
กกนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดการซ้อมแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS- CoV) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สุรินทร์ –สมพร โอสถานุเคราะห์ อาคารอุบัติเหตุชั้น...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดการ ซ้อมแผน กรณี โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS- CoV) จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดการซ้อมแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS- CoV) จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๕๘...
สสจ.ลำปางร่วมทอดผ้าป่าพระราชทานจัดหาตู้ยาให้วัดในจังหวัดลำปาง

สสจ.ลำปางร่วมทอดผ้าป่าพระราชทานจัดหาตู้ยาให้วัดในจังหวัดลำปาง

23.07.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 39
สสจ.ลำปางร่วมทอดผ้าป่าพระราชทานจัดหาตู้ยาให้วัดในจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ