ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 198

วานนี้ 169

สัปดาห์นี้ 367

เดือนนี้ 198

ทั้งหมด 78288

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ทีมงานคณะกรรมการวัยเรียนได้นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จังหวัดลำปาง

ทีมงานคณะกรรมการวัยเรียนได้นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จังหวัดลำปาง

27.11.2558 | ส่งเสริมสุขภาพฯ | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 23
ทีมงานคณะกรรมการวัยเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จังหวัดลำปาง จำนวน 20 แห่ง ใน 11 อำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 , 2 , 3 จำนวน 16 แห่ง สังกัดเทศบาล...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน...
 อบรมแกนนำ Safe Sex วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

อบรมแกนนำ Safe Sex วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

27.11.2558 | ควบคุมโรคติดต่อ | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 22
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และแกนนำ Safe Sex ปี 3 ร่วมกันจัดการอบรม แกนนำ Safe Sex . ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...
อย. ยืนยันไมเคยอนญุ าตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Resonance Magnetic Analyzer

อย. ยืนยันไมเคยอนญุ าตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Resonance Magnetic Analyzer

27.11.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 14
TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

26.11.2558 | สุขภาพจิต&ยาเสพติด | กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ฮิต: 87
TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ