ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 25

วานนี้ 26

สัปดาห์นี้ 634

เดือนนี้ 2077

ทั้งหมด 26299

ข่าวฝากจาก อย._มาตรการเข้มงวดตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้า

ข่าวฝากจาก อย._มาตรการเข้มงวดตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้า

20.01.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 45
อย. เผย 3 มาตรการเข้มงวด ตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด และเรียกคืนจากท้องตลาด รวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยควรล้างและปอกเปลือกของผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิดจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคได้...
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผุ้ป่วย จังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผุ้ป่วย จังหวัดลำปาง

13.01.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 62
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผุ้ป่วย จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง...
ขอแก้ไขข้อความในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ขอแก้ไขข้อความในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

12.01.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จิราภรณ์ เบ็ญอาซัน
ฮิต: 221
ขอแก้ไขข้อความในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ข้อ 1. จากเดิม "จำนวน 17 ราย" แก้ไขเป็น "จำนวน 19 ราย"...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดย กระบวนการแข่งขัน EMS Rally...
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ไปรายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกในวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 8.30 น. ดังรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ