ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 134

วานนี้ 165

สัปดาห์นี้ 791

เดือนนี้ 4680

ทั้งหมด 17693

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่่่ 27-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมริมกกรีสอร์ทจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอด้วย ผู้บริหารสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และทีมยุทธศาสตร์อำเภอ จำนวน 200 คน...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง...
ประชุมโครงการโภชนาการสมวัย

ประชุมโครงการโภชนาการสมวัย

22.10.2557 | บุคลากรสาธารณสุข | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮิต: 46
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน“พัฒนาจังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย จังหวัดลำปาง ปี 2557” ในวันพุธที่ 8 ตุลาคม...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง

22.10.2557 | ส่งเสริมสุขภาพฯ | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮิต: 34
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปางเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง เพื่อสรุปผลการเข้าประกวดTO BE...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ