ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 0

วานนี้ 114

สัปดาห์นี้ 379

เดือนนี้ 3426

ทั้งหมด 21139

สสจ.ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยมีนายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง...
การเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในศูนย์อาหาร การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง ได้ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหาร ในการแข่งขันกีฬา ไทคัพ...
สสจ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง...
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

18.11.2557 | บุคลากรสาธารณสุข | จิราภรณ์ เบ็ญอาซัน
ฮิต: 253
สสจ.ลำปาง ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้...
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ 3 แห่ง

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ 3 แห่ง

17.11.2557 | งานพัสดุ | ศุภรดา มีชั้น
ฮิต: 96
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ 3 แห่ง...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ