ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 118

วานนี้ 128

สัปดาห์นี้ 246

เดือนนี้ 286

ทั้งหมด 29946

ตัวชี้วัดระดับตำบลและตัวชี้วัดระดับอำเภอ

ตัวชี้วัดระดับตำบลและตัวชี้วัดระดับอำเภอ

25.02.2558 | พัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข | กรกฎ พิทักษ์วินัย
ฮิต: 49
ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)

ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)

19.02.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 30
ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ้นที่ 30...
อย.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม"หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์" อำเภอแม่เมาะ

อย.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม"หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์" อำเภอแม่เมาะ

19.02.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 77
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค “หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาสเตียรอยด์” ที่หมู่ ๗ บ้านใหม่นาแขม ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๑ ใน ๔...
ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ้นที่ 30

ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ้นที่ 30

19.02.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 33
ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) รุ้นที่ 30...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ