ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 442

วานนี้ 355

สัปดาห์นี้ 442

เดือนนี้ 9663

ทั้งหมด 57265

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

รพ.ลำปางตรวจร่างกายนักกีฬา วูซู สนามเทศบาล7

รพ.ลำปางตรวจร่างกายนักกีฬา วูซู สนามเทศบาล7

23.08.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 69
รพ.ลำปางตรวจร่างกายนักกีฬา วูซู สนามเทศบาล7ในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ " พลศึกษาเกมส์ " ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง...
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุการแพทย์ 5 รายการ จังหวัดลำปาง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาวัสดุการแพทย์ 5 รายการ จังหวัดลำปาง

21.08.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 60
จังหวัดลำปาง จะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 5 รายการ วงเงินประมาณ 6,078,945.35 บาท โดยได้เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคายา ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน (www.lpho.go.th) และเว็บไซด์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่...
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ สถานีอนามัยบ้านดอนแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง...
ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ ที่ สถานีอนายมัยบ้านทุ่งฮ้าง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง...
การสัมมนาทีมเยี่ยมติดตามกองทุนสุขภาพตำบล(กสต.)

การสัมมนาทีมเยี่ยมติดตามกองทุนสุขภาพตำบล(กสต.)

13.08.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 126
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการสัมมนาทีมเยี่ยมติดตามกองทุนสุขภาพตำบล(กสต.) ทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้เพื่อสรุปผลการเยี่ยม หาแนวทางแก้ไข...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ