ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เข้าชมตั้งแต่23สค56

วันนี้ 302
วานนี้691
อาทิตย์นี้ 4381
อาทิตย์ที่แล้ว 5096
เดือนนี้ 14068
เดือนที่แล้ว 25632
ทั้งหมด 167820
Your IP: 54.243.12.156
Today: 2014-04-19
User Online : 0
Guest online: 17
Prev Next

วันผู้สูงอายุ

18-04-2557 Hits:6 ส่งเสริมสุขภาพฯ ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์ - avatar ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์

วันผู้สูงอายุ

                   วันผู้สูงอายุ              วันที่ 10 เมษายน  2557   เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย  สมาคมสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดลำปาง   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง   จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว   ประจำปี 2557   ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง                  ...

Read more

ประมวลภาพน้องไทม์ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลลำ…

17-04-2557 Hits:26 ส่งเสริมสุขภาพฯ ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์ - avatar ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์

ประมวลภาพน้องไทม์ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลลำปาง สัปดาห์ที่ 2

ประมวลภาพกิจกรรม น้องไทม์ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลลำปาง เก็บตัวที่เดอะไพน์ สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมสงกรานต์     กิจกรรมซ้อมคอนเสิร์ต ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล Week 2   รูปภาพ จาก : Facebook โฟโต้ ทูบีนัมเบอร์วัน 

Read more

แนะโรงเรียนจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนตา…

17-04-2557 Hits:18 บุคลากรสาธารณสุข ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์ - avatar ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์

 แนะโรงเรียนจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ ตั้งเป้าลดเด็กอ้วน

                        แนะโรงเรียนจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ                ตั้งเป้าลดเด็กอ้วน                     ...

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายยาร่วมกัน…

10-04-2557 Hits:65 คบส กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ - avatar กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

ประกาศผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายยาร่วมกัน (สืบราคายาร่วม)จังหวัดลำปาง ปี 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ บริษัทที่ได้รับคัดเลือก ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจะส่งหนังสือราชการถึงบริษัทต่อไป สำหรับสรุปคะแนนการคัดเลือกของทุกบริษัท ทั้งที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก ได้จัดทำเป็นแฟ้มเอกสาร ไว้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ซึ่งผู้แทนบริษัทสามารถศึกษาเพิ่มเติมและสอบถามข้อมูลได้ ในวันเวลาราชการ (สอบถามเพิ่มเติม สุภาวดี 054-323533)    

Read more

ประมวลภาพน้องไทม์ ในบ้านทูบีนัมเบอร์วัน

10-04-2557 Hits:76 ส่งเสริมสุขภาพฯ ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์ - avatar ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์

ประมวลภาพน้องไทม์ ในบ้านทูบีนัมเบอร์วัน

ประมวลภาพน้องไทม์  สกุลชัย น้อยเมือง กิจกรรมภายในบ้าน TO BE NUMBER ONE HOME ร่วมโหวต เป็นกำลังใจให้ ไทม์ TI 15 ผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รุ่นที่4 ตัวแทนจากจังหวัดลำปาง โหวตได้โดย กด 1900 1900 94 กด 15 รายการ TO BE NUMBER ONE IDOL  ทางสถานีโทรทัศน์...

Read more

สกุลชัย คอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันสัปดาห์ …

10-04-2557 Hits:59 ส่งเสริมสุขภาพฯ ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์ - avatar ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์

สกุลชัย คอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันสัปดาห์ 1

น้องไทม์  สกุลชัย น้อยเมือง TI 15 คอนเสิร์ต ทูบีนัมเบอร์วัน วีค 1 ณ  ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพมหานคร    

Read more

รับรองคุณภาพ สถานบริการยาเสพติด

08-04-2557 Hits:77 ส่งเสริมสุขภาพฯ ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์ - avatar ศิริกาญจน์ ติ๊บปะระวงศ์

รับรองคุณภาพ สถานบริการยาเสพติด

รับรองคุณภาพ                           คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด(ประเภทฟื้นฟูสภาพ)ระบบต้องโทษ  ได้มาตรวจรับรองทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางโดยมีนายณรงค์       จุ้ยเส่ย  ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษ ลำปาง  นำทีมต้อนรับและบรรยายสรุป

Read more

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผุ้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
     
 

ทพ.เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

   นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ

รวมข่าวสารจาก สสจ.ลำปาง

 1. ประชาสัมพันธ์
 2. ยุทธ์ศาสตร์
 3. ทรัพยากรบุคคล
 4. ประกันสุขภาพ
 5. บริหารทั่วไป
 6. พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง
 7. คุ้มครองผู้บริโภคฯ
 8. ควบคุมโรค
 9. ส่งเสริมสุขภาพ
 10. ทันตสาธารณสุขฯ
 11. พัฒนาคุณภาพและรูปแบบฯ
next
prev