สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  ได้จัดประชุมพัฒนศักยภาพชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๓  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และชมรมผู้ประกอบการอาหารร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง จัดประชุม

การใช้โปรแกรมแอพพริเคชั่นร้านอาหาร “ผู้ว่าฯ พาชิม”วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  ณห้องประชุมราชาวดีชั้น ๔ อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง สำนักงานเทศบาลนครลำปางอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ร้าน ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ร้านอาหาร “ผู้ว่าฯ พาชิม” แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม และเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ให้ประชาชนในจังหวัดลำปางและนักท่องเที่ยว ได้รับรู้และเข้าถึงบริการโดยมีผู้เข้าประชุมจำนวน ๑๐๐ คน  ประกอบด้วยเจ้าของและผู้จัดการร้านอาหาร ผู้ว่าฯ พาชิม  

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC