เอกสารที่ต้องเตรียมในการทำสัญญาลาศึกษาต่อ

Attachments:
Download this file (เอกสารที่ต้องเตรียมในการจัดทำสัญญาฯ.docx)เอกสารที่ต้องเตรียมทำสัญญา[เอกสารที่ต้องเตรียมทำสัญญา]16 kB2016-04-05 14:23

แนวทางการยื่นคำขอลาศึกษาเพื่มเติมภายในประเทศccc 

Attachments:
Download this file (แนวทางการยื่นคำขอลาไปศึกษาเพิ่มเติมภายในประเทศ.docx)แนวทางการยื่นคำขอลาศึกษาเพื่มเติมภายในประเทศ[แนวทางการยื่นคำขอลาศึกษาเพื่มเติมภายในประเทศ]14 kB2016-03-30 13:46

ข้อแก้ไขหนังสือค้ำประกันการลาศึกษาต่อ ศน.3

Attachments:
Download this file (ศน.1-2-3 สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ.doc)ข้อแก้ไขหนังสือค้ำประกันการลาศึกษาต่อ ศน.3[ข้อแก้ไขหนังสือค้ำประกันการลาศึกษาต่อ ศน.3]72 kB2016-03-28 14:10

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC