ด้วยสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ์ และหลักสูตรปริทันตวิทยา ณ สถาบันทันตกรรม

Attachments:
Download this file (สถาบันทันตกรรม473.pdf)สถาบันทันตกรรม473.pdf[ ]179 kB2016-03-07 10:19

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC