สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรับการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลสบปราบ โรงพยาาบาลลำปาง 

 

 

 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดงานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ลานจอดรถของสำนักงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี จังหวัดลำปาง ปฏิญาณตนเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทำดีด้วยวาจา)ณ บริเวณข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง 

 

เอกสารประกอบการประชุมแรงงานนอกระบบงานอาชีวอนามัย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชั้น ๓ สสจ.ลำปาง

Attachments:
Download this file (คู่มือการจัดบริการคลินิกเกษตรกร.pdf)เอกสารประชุมอาชีวอนามัย๒๗[ไฟล์เอกสารการประชุมแยก]6011 kB2016-06-13 13:57
Download this file (ประชุมอาชีวอนามัย27พค59.rar)ประชุมอาชีวอนามัย[ไฟล์เอกสารการประชุม]12417 kB2016-06-13 13:56

ทพญ.ลลนา  ถาคำฟู นำคณะเจ้าหน้าที่ สสจ.ลำปางร่วมงานวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กฟผ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมงานวันรัฐพิธี"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ