วันที่ 6-7 มีนาคม 2560  กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด  จัดอบรมบุคลากรในรพ.
, รพ.สต. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  
"การให้คำปรึกษา  การบำบัดอย่างสั้น อย่างย่อ" การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ  
ณ ห้องเวียงพนา  โรงแรมลำปางเวียงทอง

วันที่ 7 มีนาคม 2560 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด  ร่วมออกตรวจปัสสาวะจนท.และผู้กักขัง

ณ สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง เพื่อหาสารเสพติดของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

ของสถานกักขังฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 24กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560 ศป.ปส.อ.งาว, ศป.ปส.อ.แม่เมาะ และ ศอ.ปส.จ.ลป.

จัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดลำปาง ค่ายที่ 3 (อำเภองาว) รุ่นที่ 1

จำนวนผู้เข้าค่าย 55 ราย จากอำเภองาว 45 ราย แม่เมาะ 10 ราย ณ กองร้อย อส.อ.งาว ที่ 2

คัดไว้ค่ายต่อไปอีก 60 ราย ณ ที่ว่าการอำเภองาว

ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ค่ายที่ 1ประจำปี 2560

ณ.โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ระหว่างวันที่ 24กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2560

ปิดค่ายโซนเหนือ

 14 ก.พ. 2560 เวลา 10.00 น. นายวรายุทธ  ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่มมอบหมายให้

นายเอกศักดิ์  บุญพา ปลัดอาวุโส เป็นประธานปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดลำปาง

จุดปฏิบัติการที่ 4 รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายสิงห์ทอง  สมพมิตร ปลัดอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคงกล่าวรายงาน และมีนายไพรัช ผมไผ ปลัดอำเภอวังเหนือ  

นายธนาวรรธน์  จันทรบุญมาวงศ์ ปลัดอำเภอเมืองปาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

วังเหนือ เมืองปาน ร่วมในพิธีปิด โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดตามโครงการดังกล่าว จำนวน 60 คน

 

 

มหกรรมรวมพลคนทูบี ปี2017 มีการประกวด ngao cover dance TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผลปรากฎว่ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม The DOP. จากร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ

ที่2 ทีม D.V. Cover danceจากร.ร.ดอนไชยวิทยา

ที่3 ทีม 2GB5 จาก ร.ร.ดอนไชยวิทยา

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC