เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเสริมงาม ได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลิน บอแรกซ์ สารกันรา  สารตกค้างยาฆ่าแมลง  สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และตรวจหาสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและวิธีการล้างผักลดสารพิษตกค้าง ณ ตลาดนัด ต.ทุ่งงาม  เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลแจ้ห่มและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลินบอแรกซ์ สารกันรา  สารตกค้างยาฆ่าแมลง  สารโพลาร์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันทอดซ้ำและตรวจหาสเตียรอยด์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดยาแผนโบราณประชาสัมพันธ์ให้ความสามารถรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากเนชั่สารปหนังสือนเปื้อนและวิธีหัวเรื่อง: การล้างผักลดสารพิษตกค้าง ณ ร้านบ้านสาตลาดสด  เพื่อให้ประชาชนได้รับหัวเรื่อง: การคุ้มครองคุณผู้บริโภคหัวเรื่อง: การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด สาขารังสีเทคนิค  สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ และสาขาการแพทย์แผนจีน วาระ พ.ศ. 2560-2564  โดยมีรายละเอียดจำนวนกรรมการวิชาชีพ คุณสมบัติ ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ วันเลือกตั้ง การส่งบัตรเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (7SBS.pdf)7SBS.pdf[ ]842 kB2017-02-28 13:45

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ทางทหารผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุณผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลความแม่พริกได้เก็บตัวอย่างลูกศรอาหารเพื่อตรวจหาสารปหนังสือนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลินบอแรกซ์ สารกันราสารตกค้างยาฆ่าแมลงสารโพลาร์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันทอดซ้ำและตรวจหาสเตียรอยด์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดยาแผนโบราณประชาสัมพันธ์ให้ความสามารถรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากเนชั่สารปหนังสือนเปื้อนและวิธีหัวเร ื่อง: การล้างผักลดสารพิษตกค้าง ณ ตำแหน่งที่เคยผาปังวิทยาตำแหน่งที่เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลแม่ทะได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลินบอแรกซ์สารกันราสารตกค้างยาฆ่าแมลง สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำและตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและวิธีการล้างผักลดสารพิษตกค้าง ณ ตลาดนัดเกษตรหน้าธนาคารเกษตรและสหกรณ์อำเภอแม่ทะเพื่อ ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลห้างฉัตรได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลินบอแรกซ์สารกันราสารตกค้างยาฆ่าแมลง สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำและตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและวิธีการล้างผักลดสารพิษตกค้าง ณ ตลาดสดเทศบาลห้างฉัตรเพื่อ ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ