กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด สาขารังสีเทคนิค  สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สาขาจิตวิทยาคลินิก สาขากายอุปกรณ์ และสาขาการแพทย์แผนจีน วาระ พ.ศ. 2560-2564  โดยมีรายละเอียดจำนวนกรรมการวิชาชีพ คุณสมบัติ ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ วันเลือกตั้ง การส่งบัตรเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (7SBS.pdf)7SBS.pdf[ ]842 kB2017-02-28 13:45

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ