เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลแจ้ห่มและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลินบอแรกซ์ สารกันรา  สารตกค้างยาฆ่าแมลง  สารโพลาร์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันทอดซ้ำและตรวจหาสเตียรอยด์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดยาแผนโบราณประชาสัมพันธ์ให้ความสามารถรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากเนชั่สารปหนังสือนเปื้อนและวิธีหัวเรื่อง: การล้างผักลดสารพิษตกค้าง ณ ร้านบ้านสาตลาดสด  เพื่อให้ประชาชนได้รับหัวเรื่อง: การคุ้มครองคุณผู้บริโภคหัวเรื่อง: การบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ