เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลเสริมงาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเสริมงาม ได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลิน บอแรกซ์ สารกันรา  สารตกค้างยาฆ่าแมลง  สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และตรวจหาสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและวิธีการล้างผักลดสารพิษตกค้าง ณ ตลาดนัด ต.ทุ่งงาม  เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ