สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมออกร้านนิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดบริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ในงานเกษตรแฟร์ ภายใต้ธีมงาน เอื้องเหนือบาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในระหว่างวันที่ 9- 10 มีนาคม 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผู้ผ่านการอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และภาคเอกชนที่ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

          มีผู้สนใจเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น  192  ราย

          1) เยี่ยมชมการสาธิต การคุ้มครองผู้บริโภค                                               จำนวน 50 ราย

          2) รับบริการนวดเพื่อสุขภาพ แก้อาการปวดสะบัก ไหล คอ หลัง และแขน   จำนวน 60 ราย               

          3) รับบริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (น้ำตรีผลา และน้ำมะขามป้อม)           จำนวน 65 ราย              

          4) สาธิตและบริการSpa เท้าด้วยเซรามิคสมุนไพร                                     จำนวน 17 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดอบรมหลักสูตร นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความกินดี อยู่ดี ภายใต้ทรัพยากรและวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น โดยการอบรมหลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ จัดขึ้นในระหว่างระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 23 คน

 

ภาคีเครือข่ายแผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมออกร้านนิทรรศการในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสานภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนคร นครสวรรค์ ในวันที่     25 มกราคม 2560 พิธีเปิดงานนายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เข้ารับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2559 (ประเภท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) จากอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว สำหรับกิจกรรมที่นำไปร่วมแสดงสาธิตประกอบด้วย

                   1. การตอกเส้นคลายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและการนวดแก้นิ้วล็อค ด้วยมะกรูดสมุนไพร  โดย หมอพื้นบ้านอำเภอแม่เมาะและหมอพื้นบ้านอำเภอเมืองลำปาง

                   2.การปรุงยาธาตุ ก๋วนยาเมือง โดย หมอพื้นบ้านอำเภอแม่พริก

                   3.แสดงสาธิตสมุนไพรหายาก และยาต้มสมุนไพรละลายไขมัน โดย หมอพื้นบ้านอำเภอห้างฉัตร

                   4. สอนสาธิต อุปกรณ์นวดตัว โดย หมอพื้นบ้านอำเภอเมืองลำปาง

                   5. การปรับสมดุลธาตุ เพื่อสุขภาพ

·     Spa เท้าด้วยเซรามิคสมุนไพรและลูกประคบสมุนไพร ซึ่งเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา

·     การรักษาโรคลมจับโปงเข่า ด้วยวิธีพอกเข่าด้วยสมุนไพร โดย แพทย์แผนไทย รพ.ห้างฉัตร

·     สาธิตการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์แผนไทย ด้วยการแนะนำอาหารและการอบสมุนไพร โดย แพทย์แผนไทย รพ.วังเหนือ

                   6. บูธผลิตภัณฑ์ OTOP จากลำปางรักษ์สมุนไพร ประเทืองบริบูรณ์เภสัชกรรม สหกรณ์การเกษตรและสมุนไพรแม่มอกจำกัด อำเภอเถิน และผลิตภัณฑ์ลองกานอยด์ (Longanoid)

ซึ่งได้รับความสนใจจาก ประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รายละเอียดผลงานการจัดบริการ

 

รายละเอียดกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ (ราย)

25 ม.ค.60

26 ม.ค.60

27 ม.ค. 60

28 ม.ค.60

29 ม.ค.60

1. ตอกเส้น นวดแก้นิ้วล็อค

34

49

37

38

18

2. ปรุงยาธาตุ (ก๋วนยาเมือง)

10

8

12

15

6

3. ยาต้มสมุนไพร ละลายไขมัน

30

35

37

30

15

4. อุปกรณ์นวดตัวเอง

28

25

27

18

10

5. ปรับสมดุลธาตุ

     - Spa เซรามิค

     - พอกเข่า

     - การดูแลหญิงหลังคลอด

80

78

56

92

46

6. น้ำสมุนไพร

       - น้ำมะขามป้อม

       - น้ำตรีผลา

78

80

88

89

48

7. ผลิตภัณฑ์ OTOP

       - ประเทืองบริบูรณ์

       - สหกรณ์แม่มอก

       - ผลิตภัณฑ์ลองกานอยด์

120

160

180

130

60

รวมทั้งสิ้น

380

435

437

412

203

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Attachments:
Download this file (ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการแพทย์แผน.pdf)ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ[ประชาสัมพัน]2269 kB2016-11-30 14:55

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC