สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมออกร้านนิทรรศการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งจัดบริการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย ในงานเกษตรแฟร์ ภายใต้ธีมงาน เอื้องเหนือบาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในระหว่างวันที่ 9- 10 มีนาคม 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายผู้ผ่านการอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และภาคเอกชนที่ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

          มีผู้สนใจเข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น  192  ราย

          1) เยี่ยมชมการสาธิต การคุ้มครองผู้บริโภค                                               จำนวน 50 ราย

          2) รับบริการนวดเพื่อสุขภาพ แก้อาการปวดสะบัก ไหล คอ หลัง และแขน   จำนวน 60 ราย               

          3) รับบริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (น้ำตรีผลา และน้ำมะขามป้อม)           จำนวน 65 ราย              

          4) สาธิตและบริการSpa เท้าด้วยเซรามิคสมุนไพร                                     จำนวน 17 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC