จังหวัดลำปางประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Attachments:
Download this file (ประกาศผู้ชนะยา 60ebidding.pdf)ประกาศผู้ชนะยา 60ebidding.pdf[ ]282 kB2017-01-26 13:42

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ