ตามประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามที่แนบมาด้วยนี้

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]461 kB2017-03-10 12:59

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ