วันที่  25  มีนาคม  2559  นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร  เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงาน  FCT

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ