นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลกินเจ  ระหว่างวันที่  5-13 ตุลาคม 2556ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งเป็นประเพณีกินเจ ก็คือประเพณีกินผักหรือที่เรียกว่า มังสวิรัติ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเพื่อเตือนสติให้ผู้ที่กินเจระลึกว่าการไม่กินเนื้อสัตว์คือ  การปฏิบัติธรรมรักษาศีลความเป็นมนุษย์  เป็นการเจริญมหาเมตตาธรรมโดยแท้  จะทำให้เกิดสิริมงคลและก่อให้เกิดความสุข  โดยตั้งอยู่บนหลักธรรม 2 ประการคือ  การไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ไม่นำเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาต่อชีวิตตนเองและการไม่เบียดเบียนตนเอง  เพื่อให้ประชาชนกินผักอย่างปลอดภัยในช่วงดังกล่าว เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ในเรื่อง ตรวจสอบยาฆ่าแมลงในผัก โดยสุ่มเก็บผักทั้งหมดรวมจำนวน 66 ตัวอย่าง จากตลาดค้าส่ง ในเขตตลาดสุขสะอาด  และตลาดออมสินซึ่งเป็นแหล่งผักที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่  และตลาดลำพูน   พบว่า มีจำนวนตัวอย่างผัก 55 ตัวอย่าง  ตรวจไม่พบยาฆ่าแมลง  และพบว่ามีจำนวนผัก 16 ตัวอย่าง  ตรวจพบยาฆ่าแมลงในระดับปลอดภัย ในกลุ่มผักตัวอย่าง  เช่น  กะหล่ำปลี  ผักกาดขาว  ผักสด  กะหล่ำดอก  ถั่วลันเตา  บร์อกโคลี เป็นต้น 

อ่านเพิ่มเติม: สสจ.ลำปาง แนะกินผักอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลกินเจ

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ