เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ทางทหารผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุณผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้ร่วมกิจกรรมในห้างหุ้นส่วนจำกัดงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรแฟร์เอื้องเหนือบาน ณ ลานหน้า: ภาพประกอบโรงยิมเนเซี่ยมผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยให้ความสามารถรู้เรื่องหัวเรื่อง: การ ตรวจหาสารปหนังสือนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลินบอแรกซ์สารกันรา  สารตกค้างยาฆ่าแมลง  สารโพลาร์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันทอดซ้ำ  และตรวจหาสเตียรอยด์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดยาแผนโบราณประชาสัมพันธ์ให้ความสามารถรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากเนชั่สารปหนังสือนเปื้อนและ วิธีการล้างผักลดสารพิษตกค้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

14 มีนาคม 2560สสจ.ลำปางจัด ประชุมทีมนำพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับอำเภอ 
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข.. นโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำปาง ปี 2560 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluter (PCC) แนวทางการพัฒนาและเยี่ยมประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
นำเสนอผลการเยี่ยมบ้าน การจัดการข้อมูลและจัดทำแผนงานและโครงการแก้ไขปัญหาจากการเยี่ยมบ้านที่เชื่อมโยงกระบวนการ VHS-THS-DHS 
การพัฒนาศูนย์ COC ระดับอำเภอและศักยภาพ บทบาททีมหมอครอบครัว FCTณ โรงแรมเอเชียลำปาง

 

 

 

 

สสจ.ลำปาง รับสมัครคัดเลือกเพื่อไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 13 -21 มีนาคม 60

Attachments:
Download this file (คัดเลือกว10.rar)คัดเลือกว10.rar[ ]499 kB2017-03-13 10:17

ประกาศรับสมัครเพื่อไปดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ  รับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 21 มีนาคม 2560

Attachments:
Download this file (คัดเลือกว10.rar)คัดเลือกว10.rar[ ]499 kB2017-03-13 10:13

วันนี้ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

เป็นประธานประชุมคณะกรรมการด้านการระดมทุน

โครงการ "หนึ่งล้านห้าแสนก้าวศิริราชและพสกนิกรไทยร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่-ศิริราช"

ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการด้านการระดมทุน  โครงการ...

เชิญชวนชาวลำปางร่วมวิ่ง "หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทย วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม่ศิริราช"
ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 ณ แยกนาก่วม และ 18.00น. ณ ข่วงนคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสมทบการสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย

 

อ่านเพิ่มเติม: เชิญชวนชาวลำปางร่วมวิ่ง "หนึ่งล้านห้าแสนก้าว ศิริราชและพสกนิกรไทย วิ่งเฉลิมพระเกียรติ...

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ