เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ทางทหารผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยกลุ่มงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุณผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้ร่วมกิจกรรมในห้างหุ้นส่วนจำกัดงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตรแฟร์เอื้องเหนือบาน ณ ลานหน้า: ภาพประกอบโรงยิมเนเซี่ยมผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยให้ความสามารถรู้เรื่องหัวเรื่อง: การ ตรวจหาสารปหนังสือนเปื้อน ได้แก่ ฟอร์มาลินบอแรกซ์สารกันรา  สารตกค้างยาฆ่าแมลง  สารโพลาร์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันทอดซ้ำ  และตรวจหาสเตียรอยด์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดยาแผนโบราณประชาสัมพันธ์ให้ความสามารถรู้เรื่องอาหารปลอดภัยจากเนชั่สารปหนังสือนเปื้อนและ วิธีการล้างผักลดสารพิษตกค้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ