ร่างแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปี 2560 ปรับปรุง ณ 27 กัยายน 2559

Attachments:
Download this file (ยุทธ1.zip)ยุทธศาสตร์ที่ 1[ยุทธศาสตร์ที่ 1]74 kB2016-09-28 13:57
Download this file (ยุทธ2.zip)ยุทธศาสตร์ที่ 2[ยุทธศาสตร์ที่ 2]53 kB2016-09-28 14:00
Download this file (ยุทธ3.zip)ยุทธศาสตร์ที่ 3[ยุทธศาสตร์ที่ 3]13 kB2016-09-28 14:00
Download this file (ยุทธ4.zip)ยุทธศาสตร์ที่ 4[ยุทธศาสตร์ที่ 4]55 kB2016-09-28 14:01
Download this file (ยุทธ5.zip)ยุทธศาสตร์ที่ 5[ยุทธศาสตร์ที่ 5]39 kB2016-09-28 14:01
Download this file (แบบฟอร์มแผนอำเภอปี2560.xlsx)แบบฟอร์มแผนอำเภอ ปี 2560[แบบฟอร์มแผนอำเภอ ปี 2560]177 kB2016-09-28 14:02

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ