ปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค. 2559"

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนจากไฟล์แนบ

 
Attachments:
Download this file (รายชื่อประชุมแผน.pdf)รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว[รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]145 kB2016-10-10 11:51

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ