บัญชีรายการครุภัณฑ์ฯ และรายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปี 2558

 

สามารถ Download แผนปฏิบัติการสาธารณสุขปี งบประมาณ 2558 รายอำเภอ 

และรายชื่อผู้รับผิดชอบรายอำเภอ

 

 

ได้ตาม LinK ด้านล่างนี้  คลิกที่นี่เพื่อDowloadแผนอำเภอ

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่่่ 27-29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมริมกกรีสอร์ทจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอด้วย ผู้บริหารสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และทีมยุทธศาสตร์อำเภอ จำนวน 200 คน

 

Attachments:
Download this file (ฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบ.xlsx)ฟอร์มรายชื่อผู้รับผิดชอบ.xlsx[แบบฟร์อมรายชื่อผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์อำเภอ]11 kB2014-10-28 10:53
Download this file (แบบฟอร์มแผนอำเภอปี2558.xlsx)แบบฟอร์มแผนอำเภอปี2558.xlsx[แบบฟร์อมแผนฯปี2558]165 kB2014-10-28 10:51
Download this file (แผนยุทธศาสตร์.zip)สสจ.ลำปาง ปี 2558[แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข]240 kB2014-10-28 10:22
Download this file (ไฟล์นำเสนอ27ตุลา57.rar)ไฟล์นำเสนอ27ตุลา57.rar[ไฟล์นำเสนอวันที่่่27ตค2557]3952 kB2014-10-28 10:14

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปี 2558

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ

แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2558

 

 

สามารถศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่แนบนี้

 

เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2558

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (นโยบายผู้บริหาร สธ.zip)นโยบายผู้บริหาร สธ.zip[นโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข]20475 kB2014-10-01 14:27
Download this file (แนวทางการดำเนินปี2558 สธ.zip)แนวทางการดำเนินปี2558 สธ.zip[แนวทางการดำเนินปี2558 ของกระทรวงสาธารณสุข]14638 kB2014-10-01 14:25
Download this file (แบบฟอร์มกรอบแนวทางตามประเด็นปี 2558.docx) แบบฟอร์มกรอบแนวทางตามประเด็นยุทธศาสตร์ สสจ.ลำปาง[แบบฟอร์มกรอบแนวทางตามประเด็นปี 2558]13 kB2014-10-01 14:20

เอกสารการประชุม Service Plan จังหวัดลำปาง

วันที่ 17 กันยายน 2557

ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

 

 

Attachments:
Download this file (servicePlan17Sep57.zip)ServicePlan2557[เอกสารการประชุมServicePlan 17 กย 2557]19933 kB2014-09-22 09:35

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ