"ด่วนที่สุด" ขอความร่วมมือทุกอำเภอรายงานผลการดำเนินงานโครงการงบ PPA  ตามแผนงบ PPA ที่จังหวัดได้รวบรวมจากทุกอำเภอ ส่งให้สปสช. ตามไฟล์แนบ และส่งกลับมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายใน 26 กค.57  (ผลงานตุลาคม 2556-พฤษภาคม 2557 หรือมิถุนายน 2557)
ขอบคุณค่ะ
Attachments:
Download this file (แผน PPA57ลำปางแจ้งอำเภอรายงานผล.xlsx)PPA2557[แผนPPAลำปาง]38 kB2014-07-23 15:07

การประชุมสมานฉันท์ better service และยาเสพติด จากกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ VDO Conference วันที่ 13 มิถุนายน 2557 11.00น.-12.00น.

 

 

Attachments:
Download this file (article_20140613132958.rar)เอกสารการประชุม[ ]2094 kB2014-06-13 14:39

การประชุมการให้สาเหตุการตายจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานปกครองจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมการให้สาเหตุการตายเพื่อทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และบุคลากรสาธารณสุข รวม 100 คน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง วันที่ 2 มิถุนายน 2557

Attachments:
Download this file (สาเหตุการตายนายทะเบียน.rar)สาเหตุการตายนายทะเบียน.rar[Powerpoint และแบบทดสอบพร้อมเฉลย]1020 kB2014-06-04 16:38

เรียน กลุ่มงาน/งานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

ขอให้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

เพื่อประกอบการนำเสนอผลการดำเนินงานในการตรวจราชการกรณีปกติ

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557

 

โดยขอให้สรุปและส่งกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เพื่อรวบรวมเข้าเล่มต่อไป

 

 

เอกสารและPowerPointนำเสนอตรวจราชการครั้งที่1/57 สามารถDownload ได้จาก

คลิกที่นี่   www.lpho.go.th/rabad/healthstatus/

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการออกรายงานโปรแกรม TAKIS ระหว่างวันที่6-8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพาตำบล จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์บานข้อมูล 43 แฟ้ม และการเขียนรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการออกรายงานโปรแกรม TAKIS

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ