ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้าถึงการบริการทดแทนไต ระดับจังหวัด เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาโรคไตเรื้อรังของจังหวัดลำปางที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากการประชุมครั้งนี้นำไปสู่การพัฒนาคลินิกโรคไตเรื้อรัง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง  การเร่งจัดตั้งหน่วยบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องฯในโรงพยาบาลชุมชน โดยมีโรงพยาบาลลำปางเป็นแม่ข่าย ในปี ๒๕๕๗ เริ่มต้นที่โรงพยาบาลเกาะคา ที่เตรียมความพร้อมเพื่อแจ้งความจำนงขอประเมินเป็นหน่วยบริการล้างไตฯจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Attachments:
Download this file (img168.pdf)แนวทางการให้บริการผ่าตัดต้อกระจก[ผ่าตัดต้อกระจก]522 kB
Attachments:
Download this file (การอนุญาต่างด้าวฯ.pdf)การอนุญาติให้คนต่างด้าวบางจำพวกฯ[(เฉพาะกิจการประมงทะเล)]5550 kB

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นพ.ประนาท เชี่ยววานิชและทีมงานจากโรงพยาบาลลำปาง,โรงพยาบาลเกาะคา  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงาน CKD คลินิกในโรงพยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา เชียงคำ แม่ใจและปง การศึกษาดูงานครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของการประสานเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันข้ามจังหวัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ต่อไป 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 กลุ่มงานประกันสุขภาพได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมตึกเก่าชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

Attachments:
Download this file (ปชส.หน้าที่อนุควบคุม.docx)ประชุมคณะอนุกรรมการฯ[ประชุม]47 kB

ข่าวสารภายในล่าสุด

รวมข่าวสารจาก สสจ.ลำปาง

 1. ประชาสัมพันธ์
 2. ยุทธ์ศาสตร์
 3. ทรัพยากรบุคคล
 4. ประกันสุขภาพ
 5. บริหารทั่วไป
 6. พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง
 7. คุ้มครองผู้บริโภคฯ
 8. ควบคุมโรค
 9. ส่งเสริมสุขภาพ
 10. ทันตสาธารณสุขฯ
 11. พัฒนาคุณภาพและรูปแบบฯ
next
prev