24 กพ.60  นพ.เกรียงศักดิ์ สาลีผล ประธานงานอนามัยแม่และเด็ก นพ.พัฒนพงศ์ เส็งพานิช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
พร้อมด้วย คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง
เยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจ ในการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก อำเภอgเมืองปาน

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมเสริมพลังงานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอเมืองปาน

3 กพ.60  นพ.เกรียงศักดิ์  สาลีผล ประธาน MCH Board ลำปาง  

พร้อมด้วย คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง

เยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจ ในการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก อำเภอแม่ทะ และ อำเภอแม่เมาะ

อำเภอแม่ทะ

อำเภอแม่เมาะ

27 มค.60  นพ.เกรียงศักดิ์  สาลีผล ประธาน MCH Board ลำปาง  

พร้อมด้วย คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง

เยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจ ในการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก อำเภอสบปราบ

 

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจ ในการดำเนินงานคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก อำเภอสบปราบ

           วันที่ 20 มกราคม 2560 คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดลำปาง นำโดย 
นพ.เกรียงศักดิ์ สาลีผล ประธานงานอนามัยแม่และเด็ก นพ.พัฒนพงศ์ เส็งพานิช หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
คุณกุลรัตน์ ไชยพรม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง
พร้อมด้วย คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลลำปาง เยี่ยมเสริมพลัง  และให้กำลังใจ
ในการดำเนินงาน อำเภอแจ้ห่ม
 

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก เยี่ยมเสริมพลัง อ.แจ้ห่ม

คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดลำปาง นำโดย 
นพ.เกรียงศักดิ์ สาลีผล  และ  นพ.พัฒนพงศ์ เส็งพานิช  
เยี่ยมเสริมพลังทีมผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก อ.วังเหนือ 13 มกราคม 2560
 

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมเสริมพลังทีมผู้ปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็ก อ.วังเหนือ

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ