รพ.ลำปางตรวจร่างกายนักกีฬา วูซู สนามเทศบาล7ในการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐ " พลศึกษาเกมส์ " ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

 

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ