นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานพยาบาลนิทรรศน์ และวันเด็กแห่งชาติ “SMART Nurse สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ เปิดโลกทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพประชาชน”   ๊Update !..

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานพยาบาลนิทรรศน์ ประจำปี ๒๕๖๑ และวันเด็กแห่งชาติ “SMART Nurse สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ […]


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 62

ไฟล์สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร.054-323533