28 พฤษภาคม วันสุขบัญญัติแห่งชาติ   ๊Update !..

28 พฤษภาคม  วันสุขบัญญัติแห่งชาติ “สุขบัญญัติ ” สร้างสุขให้คนทุกวัย  มาปฏิบัติ 10 ข้อ สุขบัญญัติกันนะคะ


กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปางย้ายไปตึกศูนย์สุขภาพชุมชนหัวเวียง ชั้น 2   ๊Update !..

ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยงานให้บริการต่ออายุใบอนุญาตด้านอาหาร ยา สถานพยาบาล ฯลฯ ไ […]


กรอบบัญชียารพช.และรพ.สต. จ.ลำปาง พ.ศ. 2561   ๊Update !..

สสจ.ลำปาง ขอเผยแพร่ “กรอบบัญชียารพช.และรพ.สต. จ.ลำปาง พ.ศ. 2561” ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรอบบัญชีนี้ร่วมกันจัดทำโดยอนุกรรมการจัดทำกรอบบัญชียา ประจำ […]


ระวังเห็ดพิษ ไม่แน่ใจควรหลีกเลี่ยงบริโภค

ฤดูฝน ฤดูกาลแห่งเห็ด มีเห็ดมากมาย หลากหลายชนิดในตลาดให้เลือกซื้อไปปรุงประกอบอาหาร ผู้นิยมบริโภคเห็ด พึงระวังเห็ดพิษ หากรับประทานเข้าไปอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำโรงพยาบาล

ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมนำโรงพยาบาล  ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง โดยมีนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้ […]


สสจ.ลำปาง ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์เมจิกสกินและผลิตภัณฑ์ LYN

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์เมจิกสกินและผลิตภัณฑ์ LYN ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หลังจากพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปลอดภัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 และวันที่ 7 พฤษภาคม 256 […]


ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท) โรงพยาบาลเกาะคาและรพ.สต ไหล่หิน

เมื่อวานนี้ที่ (8 พฤษภาคม 2561) คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท) จังหวัดลำปาง นำโดยนางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไ […]