จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ วัน อสม.แห่งชาติ   ๊Update !..

วันที่ 20 มีนาคม วัน อสม.แห่งชาติ อสม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอ ในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมในโอกาสวัน อสม. แห่งชาติ มีการเดินรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ในทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง บางอำเ […]


แจ้งเตือน !!! สถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันอังคารที่ 20 มี.ค. 2561

อากาศบ้านเฮา จ.ลำปาง แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 “สถานการณ์เกินค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพ” 121 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าฝุ่นสูงสุดที่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปา […]


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร รพ.สต.บ้านอ้วน และพิธีเปิดป้ายหอประชุมชมรม อสม. อ.แม่ทะ จ.ลำปาง   ๊Update !..

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้วน  หมู่ที่ 3  ตำบ […]


แจ้งเตือน !! สถานการณ์หมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำวันจันทร์ที่ 19 มี.ค. 2561

อากาศบ้านเฮา จ.ลำปาง แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561 “สถานการณ์อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง” ชั่วโมงวิกฤติ คือช่วงเวลา 9.00-11.00 , 13.00 และ 01.00-08.00 น. 117 ไมโครกรัม/ล […]


แจ้งเตือน !! สถานการณ์หมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำวันเสาร์ ที่ 17 มี.ค. 2561

อากาศบ้านเฮา จ.ลำปาง แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 “สถานการณ์อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง” 116 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่าฝุ่นสูงสุดที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ) และแนวโน้มสถาน […]


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง จ.ลำปาง   ๊Update !..

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำปาง โดยออกเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชน ในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมา […]


แจ้งเตือน !!! สถานการณ์หมอกควัน จังหวัดลำปาง ประจำวันศุกร์ที่ 16 มี.ค. 2561   ๊Update !..

อากาศบ้านเฮา จ.ลำปาง แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน จ.ลำปาง ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 “สถานการณ์อยู่ในช่วงเฝ้าระวัง” ชั่วโมงวิกฤติ คือช่วงเวลา 9.00-12.00 น. และ 04.00-08.00 น. 115 ไมโครกรัม/ลูกบาศก […]