บริหารคลังวัสดุ ด้วยทฤษฎี Inventory management   ๊Update !..

ทฤษฎี Inventory management เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารวัสดุคงคลัง (จัดการ stock) ในวงการโลจิสติกส์มาหลายสิบปีแล้ว โดยบริษัทที่นำความรู้ไปใช้ ต่างได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งการบริการลูกค้า และเพิ่มผลกำไร ทางสสจ.ลำปาง ได้ศึกษาทฤษฎีนี้ และมีแนวคิดว่า หากนำความรู้มาใช้ในวงการสาธารณสุขบ้าง ซึ่งดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์จำนวนมาก ก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้เช่นกัน ปัจจุบันสสจ.ลำปาง ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ ผ่านการจัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการคำนวณ ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในจังหวัดแล้ว จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเนื้อหา และสามารถใช้สูตรคำนวณที่จำเป็นได้ (แต่การประยุกต์ใช้งานจริงนั้น กำลังอยู่ระหว่างติดตามผล) ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขึ้น สสจ.ลำปางจึงได้จัดทำสรุปแนวคิดและสูตรคำนวณของทฤษฎี Inventory management ตามไฟล์ข้างล่างนี้ และได้นำมาเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ ดังที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ ฟรี สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง จะมีการจัดสัมมนารุ่นต่อไป ในเดือนมิถุนายน 2563 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ สอบถามเพิ่มเติม ภญ.สุภาวดี มณียศ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533