ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application “KLUES” บน Smart Phone   ๊Update !..

อย. ได้พัฒนา Application “KLUES” บน Smart Phone “KLUES” เป็น Application ที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการค้นหาสถานที่บริการสุขภาพใกล้ตัวได้จาก Smart Phone เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่ประชาชนทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลเบาะแสเบื้องต้นประกอบการพิจารณาเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งประชาชนไม่ต้องสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวประกอบการแจ้งเบาะแสแต่อย่างใด สามารถติดตั้งและใช้งาน Application KLUES บน Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านทาง Play Store และ Appstore ได้แล้ววันนี้


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ การเกิด ทร.๑/๑ online ด้วยระบบคอมพิวเตอร์   ๊Update !..

วันที่ ๑๒ มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ซึ่งเน้นการพัฒนาระบบ การเกิด ทร.๑/๑ onlineด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สสจ.ลำปาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ห้องคลอดรพศ. รพช.ทุกแห่ง รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ทะเบียนเทศบาลนครลำปาง จำนวน ๓๐ คน โดย คุณมงคล โพจนฤคม สปสช.เขต ๑ ได้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน


แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข   ๊Update !..

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขปี2562และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562


ไฟล์สัมมนา 10 มิ.ย.62   ๊Update !..

เผยแพร่ไฟล์ที่ใช้ในการสัมมนา สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่น 1 หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถปรึกษาหลังการอบรมได้ที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร 054-323533 หรือ 054-227527 ต่อ 108


ขอเชิญร่วมเสนอราคายา การสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562

สสจ.ลำปางขอเชิญผู้จำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เข้าร่วมการเสนอราคายา ในการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562 กำหนดยืนราคา 1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 การส่งเอกสาร ไฟล์ข้อมูล และตัวอย่างยา กำหนดส่งในวันที่ 18 ก.ค. ถึง 7 ส.ค. 62 ณ โถงหน้าห้องธุรการชั้น 1 ตึกสสจ.ลำปาง ประกาศผลวันที่ 16 ก.ย. 2562 ทางเว็บไซต์ สสจ.ลำปาง สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี มณียศ 054-227527 ต่อ 108