บริหารวัสดุคงคลัง ด้วยทฤษฎี Inventory management   ๊Update !..

ทฤษฎี Inventory management เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารวัสดุคงคลัง (จัดการ stock) ในวงการโลจิสติกส์มาหลายสิบปีแล้ว โดยบริษัทที่นำความรู้ไปใช้ ต่างได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งการบริการลูกค้า และเพิ่มผลกำไร ทางสสจ.ลำปาง ได้ศึกษาทฤษฎีนี้ และมีแนวคิดว่า หากนำความรู้มาใช้ในวงการสาธารณสุขบ้าง ซึ่งดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์มูลค่ามหาศาล ก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้มากเช่นกัน ปัจจุบันสสจ.ลำปาง ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ ผ่านการจัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการคำนวณ ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในจังหวัด จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเนื้อหา และสามารถใช้สูตรคำนวณที่จำเป็นได้ (แต่การประยุกต์ใช้งานจริงนั้น กำลังอยู่ระหว่างติดตามผล) ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขึ้น สสจ.ลำปางจึงได้จัดทำสรุปแนวคิดและสูตรคำนวณของทฤษฎี Inventory management ตามไฟล์ข้างล่างนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณะได้รับทราบ และสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาเบื้องต้นได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง จะมีการจัดสัมมนารุ่นต่อไป ในเดือนมิถุนายน 2563 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ สอบถามเพิ่มเติม ภญ.สุภาวดี มณียศ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   ๊Update !..

สถานีตรวจวัดอากาศวันนี้ เวลา 09.00 น. ค่า pm2.5 มีดังนี้ ต.พระบาท 59 มคก./ลบม. ต.สบป้าด 55 ต.บ้านดง 62 ต.แม่เมาะ 6


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   ๊Update !..

สถานีตรวจวัดอากาศวันนี้ เวลา 09.00 น. ค่า pm2.5 มีดังนี้ ต.พระบาท 74 มคก./ลบม. ต.สบป้าด 56 ต.บ้านดง 68 ต.แม่เมาะ 68


ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป สมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” 26-30 พ.ค.63   ๊Update !..

สสจ.ลำปางขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป และสมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” ในวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โดยจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง(ชั้น 2) หรือ(โทร 054-265087 ถึง 8)  e-mail : lp_ops@moc.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 นี้


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ (PM2.5) เวลา 15.00 น. อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ   ๊Update !..

สถานีตรวจวัดอากาศวันนี้ เวลา 15.00 น. อยู่ระดับสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) 3 สถานี จาก 4 สถานี ได้แก่ ต.พระบาท 115 มคก./ลบม. ต.บ้านดง 109 ต.แม่เมาะ 10