ประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561   ๊Update !..

การประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข  วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ ห้อง Forget Me n […]


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

จังหวัดลำปาง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า เริ่มพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๖๔ รูป และพิธีถวายสัตย์ปฏิ […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สสจ.ลำปางน […]


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลัก ประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

เช้าวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำโดยคุณกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากร […]