รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมทีมนำพัฒนา ระดับจังหวัด   ๊Update !..

18 มกราคม 2561 นางกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมทีมนำพัฒนา ระดับจังหวัด คณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดลำปาง แน […]


ไฟล์การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ณ วันที่16มกราคม2561   ๊Update !..

ไฟล์การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ณ วันที่16มกราคม2561   เอกสารทั้งหมดสามารถ Download ได้จากห้อง ประชุมกลางเดือน หรือ คลิก เข้าสู่ห้องประชุมกลางเดือน


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับ(Flapship)

  เช้าวันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุทัน ทาวงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยจัดการระดับ(Flaps […]


สสจ.ลำปางร่วมทำบุญสืบชะตา ตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหว […]


จังหวัดลำปาง ได้มีการจัด การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL LAMPANG 2018

ในคืนวันที่ 1 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปาง ได้มีการจัด การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL  LAMPANG 2018 ขึ้น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธ […]


นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตโซนใต้

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ สสจ.ลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตโซนใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลสบปราบ โรงพยาบาลเถิน โรงพยาลแม่พริก […]


สสจ.ลำปางประกาศงดการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

สำนักงานประกาศงดการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่