คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   ๊Update !..

รายงานคุณภาพอากาศ pm 2.5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของ จ.ลำปาง จำนวน 4 สถานี วันนี้ เวลา 09.00 น. มีดังนี้ ต.พระบาท 78 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด 61 ต.บ้านดง 77 ต.แม่เมาะ 77


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   ๊Update !..

รายงานคุณภาพอากาศ pm 2.5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของ จ.ลำปาง จำนวน 4 สถานี วันนี้ เวลา 09.00 น. มีดังนี้ ต.พระบาท 89 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด 62 ต.บ้านดง 78 ต.แม่เมาะ 69


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลพระบาท อ.เมืองลำปาง อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   ๊Update !..

รายงานคุณภาพอากาศ pm 2.5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของ จ.ลำปาง จำนวน 4 สถานี วันนี้ เวลา 09.00 น. มีดังนี้ ต.พระบาท 82 มคก./ลบม. ต.สบป้าด 64 ต.บ้านดง 70 ต.แม่เมาะ 64


บริหารคลังวัสดุ ด้วยทฤษฎี Inventory management   ๊Update !..

ทฤษฎี Inventory management เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการบริหารวัสดุคงคลัง (จัดการ stock) ในวงการโลจิสติกส์มาหลายสิบปีแล้ว โดยบริษัทที่นำความรู้ไปใช้ ต่างได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งการบริการลูกค้า และเพิ่มผลกำไร ทางสสจ.ลำปาง ได้ศึกษาทฤษฎีนี้ และมีแนวคิดว่า หากนำความรู้มาใช้ในวงการสาธารณสุขบ้าง ซึ่งดูแลคลังยาและเวชภัณฑ์จำนวนมาก ก็น่าจะเกิดประโยชน์ได้เช่นกัน ปัจจุบันสสจ.ลำปาง ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ ผ่านการจัดสัมมนาและฝึกปฏิบัติการคำนวณ ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายในจังหวัดแล้ว จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 ท่าน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเนื้อหา และสามารถใช้สูตรคำนวณที่จำเป็นได้ (แต่การประยุกต์ใช้งานจริงนั้น กำลังอยู่ระหว่างติดตามผล) ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่กว้างขึ้น สสจ.ลำปางจึงได้จัดทำสรุปแนวคิดและสูตรคำนวณของทฤษฎี Inventory management ตามไฟล์ข้างล่างนี้ และได้นำมาเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ ดังที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้ ฟรี สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปาง จะมีการจัดสัมมนารุ่นต่อไป ในเดือนมิถุนายน 2563 สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ สอบถามเพิ่มเติม ภญ.สุภาวดี มณียศ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533


คุณภาพอากาศจังหวัดลำปางวันนี้ เวลา 09.00 น. (PM2.5) สูงสุดที่สถานีตรวจวัดตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   ๊Update !..

สถานีตรวจวัดอากาศวันนี้ เวลา 09.00 น. ค่า pm2.5 มีดังนี้ ต.พระบาท 59 มคก./ลบม. ต.สบป้าด 55 ต.บ้านดง 62 ต.แม่เมาะ 6


ขอเชิญผู้ผลิตสินค้าพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป สมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” 26-30 พ.ค.63

สสจ.ลำปางขอเชิญผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทพืช ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป และสมุนไพร เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Thaifex-anuga Asia 2020” ในวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตามโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าจังหวัดลำปาง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โดยจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย เข้าร่วมแสดงสินค้าในงานนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง(ชั้น 2) หรือ(โทร 054-265087 ถึง 8)  e-mail : lp_ops@moc.go.th ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 นี้