เปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย และงานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

เมื่อวันนี้ (15 กันยายน 2560) นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานจัดงานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย เริ่มช่วงเช้าตั้ […]


การประชุมการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยา จ.ลำปาง

                สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง จัดประชุมการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน รายบุคคล (MDR-T […]


ดาวน์โหลด ไฟล์อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทหน้าที่ทีมบัญชาการเหตุการณ์และจัดทำ Incident Action Plan (IAP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ไฟล์อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทหน้าที่ทีมบัญชาการเหตุการณ์และจัดทำ Incident Action Plan (IAP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข


ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 18

ด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีระยะเวลาการอบรม 3 ปี รายละเอียดสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเอง ผ่าน www.scphp […]


ประเด็นสารวันหัวใจโลก ปี พ.ศ.2560

ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ. 2560 ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง อลิสรา อยู่เลิศลบ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด สถิติองค์การอนามัยโลก ปี 2555 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเล […]


ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลเกาะคา   ๊Update !..

เมื่อวันที่่ 7 กันยายน 2560 ทีมงานคณะกรรมการอาหารปลอดภัยได้ลงพื้นที่ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลเกาะคา โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานคือ          &nbs […]


อบรมแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนกีฬา จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริิโภคและเภสัชสาธารณสุข  นำโดย ภญ.วรางคณา สันเทพ   นายชัยยภัทร์ จันทร์ธะระกูล และนางสาวสุดาพร  ฟ […]