สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศรีสอางค์ วรรณกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และตัวแทนชมรมพยาบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และร่วมมอบเ […]


ชมรมพยาบาลลำปาง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ   ๊Update !..

“การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี” เช้าวันนี้ นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ ประธานชมรมพยาบาลลำปาง กล่าวรายงานต่อประธาน นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวร […]


ร่วมรับฟังการประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางวรรณา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทีมงานร่วมรับฟังการประชุมสื่อสารนโยบายและชี้แจงแผนปฏิบัติการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ป […]