กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ


เว็บไซต์สืบค้นภาพยาที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาภาพยา ที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง ตามกรอบโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ขอเชิญท่านที่สนใจ ทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลยาจังหวัดลำปาง  www.druglp.com  


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง

สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.จันทนา โทร 054-323533


เว็บไซต์บัญชียาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์ www.druglp.com เว็บไซต์บัญชียาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง ทั้ง 12 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายการยาก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลนั้น ๆ ปรับปรุ […]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ โทร. 054-323533


ประกาศผลการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2561

เผยแผร่ผลการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ผลการสืบราคายานี้ จัดลำดับผู้จำหน่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ตามหนังสือที่ ลป 0032/ว910 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 […]