กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ


ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application “KLUES” บน Smart Phone   ๊Update !..

อย. ได้พัฒนา Application “KLUES” บน Smart Phone “KLUES” เป็น Application ที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการค้นหาสถานที่บริการสุขภาพใกล้ตัวได้จาก Smart Phone เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่ประชาชนทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลเบาะแสเบื้องต้นประกอบการพิจารณาเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งประชาชนไม่ต้องสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวประกอบการแจ้งเบาะแสแต่อย่างใด สามารถติดตั้งและใช้งาน Application KLUES บน Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านทาง Play Store และ Appstore ได้แล้ววันนี้


ไฟล์สัมมนา 10 มิ.ย.62   ๊Update !..

เผยแพร่ไฟล์ที่ใช้ในการสัมมนา สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่น 1 หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถปรึกษาหลังการอบรมได้ที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร 054-323533 หรือ 054-227527 ต่อ 108


ขอเชิญร่วมเสนอราคายา การสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562

สสจ.ลำปางขอเชิญผู้จำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาจากสมุนไพร เข้าร่วมการเสนอราคายา ในการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2562 กำหนดยืนราคา 1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 การส่งเอกสาร ไฟล์ข้อมูล และตัวอย่างยา กำหนดส่งในวันที่ 18 ก.ค. ถึง 7 ส.ค. 62 ณ โถงหน้าห้องธุรการชั้น 1 ตึกสสจ.ลำปาง ประกาศผลวันที่ 16 ก.ย. 2562 ทางเว็บไซต์ สสจ.ลำปาง สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี มณียศ 054-227527 ต่อ 108