กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ (Insulin+ceftriaxone injection) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ โทร. 054-323533


ประกาศผลการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2561

เผยแผร่ผลการสืบราคายา จังหวัดลำปาง ปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ผลการสืบราคายานี้ จัดลำดับผู้จำหน่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ตามหนังสือที่ ลป 0032/ว910 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 […]


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา 3 รายการ 1. insulin human+ isophane insulin 30/70 บรรจุ 3 ml 2. insulin human+ isophane insulin 30/70 บรรจุ 10 ml 3. Ceftriaxone 1 g inj สอบถามรายละเอียดเพิ่ […]


ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์

ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุการแพทย์ ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ กำหนดส่งภายใน 19 ก.ย. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา 3 รายการ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา 3 รายการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533


ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ กำหนดส่งภายใน 13 ก.ย. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.จันทนา ลี้สวัสดิ์ สสจ.ลำปาง โทร 054-323533